==============================================================================

COMPETITION PROGRAMME

==============================================================================


19.08.2010

----------

  1  09.00  K1 1000 WOMEN  HEAT  1 / 4   1/6 to SF + 3 next BT

  2  09.07  K1 1000 WOMEN  HEAT  2 / 4   1/6 to SF + 3 next BT

  3  09.14  K1 1000 WOMEN  HEAT  3 / 4   1/6 to SF + 3 next BT

  4  09.21  K1 1000 WOMEN  HEAT  4 / 4   1/6 to SF + 3 next BT


  5  09.28  No race

  6  09.35  No race


  7  09.42  K2 1000 WOMEN  HEAT  1 / 2   1/3 FIN, 4/7 + next BT to SF

  8  09.49  K2 1000 WOMEN  HEAT  2 / 2   1/3 FIN, 4/7 + next BT to SF


  9  09.56  K1 1000 MEN  HEAT  1 / 5   1/7 to SF + next BT

 10  10.03  K1 1000 MEN  HEAT  2 / 5   1/7 to SF + next BT

 11  10.10  K1 1000 MEN  HEAT  3 / 5   1/7 to SF + next BT

 12  10.17  K1 1000 MEN  HEAT  4 / 5   1/7 to SF + next BT

 13  10.24  K1 1000 MEN  HEAT  5 / 5   1/7 to SF + next BT


 14  10.31  C1 1000 MEN  HEAT  1 / 4   1/6 to SF + 3 next BT

 15  10.38  C1 1000 MEN  HEAT  2 / 4   1/6 to SF + 3 next BT

 16  10.45  C1 1000 MEN  HEAT  3 / 4   1/6 to SF + 3 next BT

 17  10.52  C1 1000 MEN  HEAT  4 / 4   1/6 to SF + 3 next BT


 18  10.59  K2 1000 MEN  HEAT  1 / 5   1/7 to SF + next BT

 19  11.06  K2 1000 MEN  HEAT  2 / 5   1/7 to SF + next BT

 20  11.13  K2 1000 MEN  HEAT  3 / 5   1/7 to SF + next BT

 21  11.20  K2 1000 MEN  HEAT  4 / 5   1/7 to SF + next BT

 22  11.27  K2 1000 MEN  HEAT  5 / 5   1/7 to SF + next BT


 23  11.34  C2 1000 MEN  HEAT  1 / 3   1 to FIN A, 2/7 to SF

 24  11.41  C2 1000 MEN  HEAT  2 / 3   1 to FIN A, 2/7 to SF

 25  11.48  C2 1000 MEN  HEAT  3 / 3   1 to FIN A, 2/7 to SF


 26  11.55  K4 1000 MEN  HEAT  1 / 3   1 to FIN A, 2/7 to SF

 27  12.02  K4 1000 MEN  HEAT  2 / 3   1 to FIN A, 2/7 to SF

 28  12.09  K4 1000 MEN  HEAT  3 / 3   1 to FIN A, 2/7 to SF


 29  14.00  K1 1000 WOMEN  SF   1 / 3   1/3 to FA, 4/6 to FB

 30  14.07  K1 1000 WOMEN  SF   2 / 3   1/3 to FA, 4/6 to FB

 31  14.14  K1 1000 WOMEN  SF   3 / 3   1/3 to FA, 4/6 to FB


 32  14.21  No race


 33  14.28  K2 1000 WOMEN  SF   1 / 1   1/3 to FIN


 34  14.35  K1 1000 MEN  SF   1 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC

 35  14.42  K1 1000 MEN  SF   2 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC

 36  14.49  K1 1000 MEN  SF   3 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC

 37  14.56  K1 1000 MEN  SF   4 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC


 38  15.03  C1 1000 MEN  SF   1 / 3   1/3 to FA, 4/6 to FB

 39  15.10  C1 1000 MEN  SF   2 / 3   1/3 to FA, 4/6 to FB

 40  15.17  C1 1000 MEN  SF   3 / 3   1/3 to FA, 4/6 to FB


 41  15.24  K2 1000 MEN  SF   1 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC

 42  15.31  K2 1000 MEN  SF   2 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC

 43  15.38  K2 1000 MEN  SF   3 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC

 44  15.45  K2 1000 MEN  SF   4 / 4   1/2+next BT-FA, ... to FB & FC


 45  15.52  C2 1000 MEN  SF   1 / 2   1/3 to FA, 4/7 + next BT to FB

 46  15.59  C2 1000 MEN  SF   2 / 2   1/3 to FA, 4/7 + next BT to FB


 47  16.06  K4 1000 MEN  SF   1 / 2   1/3 to FA, 4/7 + next BT to FB

 48  16.13  K4 1000 MEN  SF   2 / 2   1/3 to FA, 4/7 + next BT to FB


 49  16.20  MEN K1 LTA  HEAT  1 / 3   1 to FIN, 6 + next BT


 50  16.30  MEN V1 LTA,TA,A  HEAT  1 / 3   1 to FIN, 3 + next BT


 51  16.40  MEN K1 LTA  HEAT  2 / 3   1 to FIN, 6 + next BT


SPONSOR GŁÓWNY / MAIN SPONSOR
 
 
SPONSORZY OFICJALNI / OFFICIAL SPONSORS
SPONSORZY / SPONSORS
PATRONI MEDIALNI / PATRONAGE